در نرم افزار ارسال پیام با جی اس ام مودم ,پیامک تبریک تولد و ازدواج بصورت خودکار ارسال می شود.

ارسال پیامک خودکار تبریک تولد و ازدواج به مشترکین

در قسمت ثبت نام مشترکین در نرم افزار مدیریت اس ام اس آسان همراه با ثبت اطلاعات مشترک , می توان تاریخ تولد و تاریخ ازدواج را هم ثبت کرد.وقتی این اطلاعات ثبت می گردد.شما می توانید متن پیام تبریک را برای هم فرد بصوت مجزا تعریف کنید.نرم افزار ارسال پیامک آسان در موقع اجرا شدن , بصورت خودکار شماره هایی که تاریخ تولد و یا ازدواجشان همان روز باشد پیام تبریک ارسال می کند.


ثبت مشترکین همراه با تاریخ تولد و ازدواج