نرم افزار محاسبات آسانسور

محاسبات مربوط به طراحی آسانسور را آسان می کند

نرم افزار محاسبات آسانسور

برای طراحی آسانسور, شرکتهای آسانسوری, ورودی های زیادی را در فرومول های مختلفی بصورت دستی محاسبه می کنند و نتایج این محاسبات را در طراحی و ساخت آسانسور بکار می برند.مطمئنا محاسبات دستی با خطا مواجه می شود و همچنین زمان زیادی صرف می کند.اگر نتایج محاسبات دستی با خطا باشد و در طراحی آسانسور بکار گرفته شود یقینا آن آسانسور در آینده دچار فاجعه خواهد شد.برای جلوگیری از این مشکلات به سفارش شرکت آسانسوری صبا نرم افزار محاسبات آسانسور طراحی شده است.در این نرم افزار اطلاعات ورودی طراحی آسانسور داده می شود و بعد از کلیک بر روی کلید محاسبه , نتایج محاسبات نرم افزار محاسبه آسانسور نمایش داده می شود و طراح آسانسور بر این اساس متوجه می شود که آیا مقادیری که برای طراحی آسانسور استفاده کرده است مناسب می باشد یا باید تغییر کند.


امکانات نرم افزار محاسبات آسانسور

  • ورود اطلاعات
  • محاسبه نتایج طراحی آسانسور
  • نمایش نتایج در صفحه نرم افزار
  • امکان چاپ نتایج محاسبات آسانسور
  • امکان ذخیره مقادیر ورودی و نتایج بصورت پروژه

فیلم معرفی نرم افزار محاسبات آسانسور


  • فیلم نرم افزار محاسبات آسانسور